Ditte Menneskebarn, roman av Martin Andersen Nexø, i fem bind: En Barndom (1917), Lillemor (1919), Syndefaldet (1919), Skærsilden (1921) og Mod Stjernerne (1921). Romanen forteller proletarpiken Dittes historie, er preget av realistiske skildringer av de fattiges kamp for tilværelsen, men også av en sosial indignasjon som mot slutten gir romanen agitatorisk tilsnitt. Filmatisert 1946 av Bjarne Henning-Jensen.