Direkte deltakelse i fiendtligheter

Direkte deltagelse i fiendtligheter, direct participation in hostilities, DPH.

Internasjonal humanitærrett skiller mellom sivile og stridende. I utgangspunktet skal sivile aldri være et mål for angrep, og sivile skal også beskyttes mot virkningene av kamphandlinger. Denne beskyttelsen forutsetter imidlertid at sivile ikke tar del i den væpnede konflikten. Sivile som tar direkte del i fiendtlighetene blir lovlige mål, både i internasjonale og ikke-internasjonale væpnede konflikter, i den perioden de tar del i fiendtlighetene (jf. artikkel 51 nr. 3 i i første tilleggsprotokoll av 1977 til de fire Genèvekonvensjonene av 1949, sedvanerettslig anvendt også for ikke-internasjonale væpnede konflikter). De mister altså beskyttelsen mot å bli angrepet, som sivile i utgangspunktet har, men gjenvinner beskyttelsen når de ikke lenger deltar direkte i fiendtlighetene.

Det må foretas en konkret vurdering av hvorvidt direkte deltakelse kan sies å foreligge i hvert enkelt tilfelle. Direkte deltakelse innebærer at handlingen må:

 • kunne forårsake skade på militære operasjoner eller stridskapasitet, eller på beskyttede personer eller objekter,
 • være en direkte årsak til denne skaden, og
 • være gjennomført i den hensikt å skade den ene parten i konflikten til fordel for en annen.

Eksempler på handlinger som kan utgjøre direkte deltakelse i fiendtligheter:

 • Forsvare militære objekter mot fiendtlig angrep
 • Sette ut eksplosiver, for eksempel veibomber (Improvised Explosive Device), eller produsere eksplosiver i den hensikt at de skal benyttes mot motparten i nær fremtid
 • Frakte våpen for gjennomføring av en planlagt operasjon
 • Gi ordrer og direktiver til personell som er engasjert i fiendtlighetene
 • Aktivt bistå i elektronisk krigføring eller datanettverksangrep som angriper militære objekter eller militært personell, eller hvor intensjonen er å påføre død eller skade på sivile personer eller skade på eller ødeleggelse av sivile objekter
 • Å delta i planleggingen eller gjennomføringen av angrep
 • Delta i militær trening av personell som skal gjennomføre fiendtligheter

Eksempler på aktiviteter som normalt ikke utgjør direkte deltakelse i fiendtligheter:

 • Sivile som jobber på en ammunisjonsfabrikk
 • Sivile som gir soldater mat og husly
 • Finansiell støtte til krigsinnsatsen
 • Politiske demonstrasjoner, selv om det brukes vold
 • Sivile som stjeler våpen fra væpnede styrker for å tjene penger på dem

Det har de siste år vært stor diskusjon rundt vilkårene for at sivile skal miste sin beskyttelse på grunn av direkte deltakelse i fiendtligheter. Blant annet har Den Internasjonale Røde Kors-komiteen laget et forslag til hvordan det kan tolkes i sin "Interpretive guidance on the notion of direct participation in hostilities" fra 2009. 

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.