Direkte deltakelse i fiendtligheter

Direkte deltagelse i fiendtligheter, direct participation in hostilities, DPH.

Faktaboks

også kjent som:

Direct participation in hostilities, DPH.

Internasjonal humanitærrett skiller mellom sivile og stridende. I utgangspunktet skal sivile aldri være et mål for angrep, og sivile skal også beskyttes mot virkningene av kamphandlinger. Denne beskyttelsen forutsetter imidlertid at sivile ikke tar del i den væpnede konflikten. Sivile som tar direkte del i fiendtlighetene blir lovlige mål, både i internasjonale og ikke-internasjonale væpnede konflikter, i den perioden de tar del i fiendtlighetene (jf. artikkel 51 nr. 3 i i første tilleggsprotokoll av 1977 til de fire Genèvekonvensjonene av 1949, sedvanerettslig anvendt også for ikke-internasjonale væpnede konflikter). De mister altså beskyttelsen mot å bli angrepet, som sivile i utgangspunktet har, men gjenvinner beskyttelsen når de ikke lenger deltar direkte i fiendtlighetene.

Det må foretas en konkret vurdering av hvorvidt direkte deltakelse kan sies å foreligge i hvert enkelt tilfelle. Direkte deltakelse innebærer at handlingen må:

 • kunne forårsake skade på militære operasjoner eller stridskapasitet, eller på beskyttede personer eller objekter,
 • være en direkte årsak til denne skaden, og
 • være gjennomført i den hensikt å skade den ene parten i konflikten til fordel for en annen.

Eksempler på handlinger som kan utgjøre direkte deltakelse i fiendtligheter:

 • Forsvare militære objekter mot fiendtlig angrep
 • Sette ut eksplosiver, for eksempel veibomber (Improvised Explosive Device), eller produsere eksplosiver i den hensikt at de skal benyttes mot motparten i nær fremtid
 • Frakte våpen for gjennomføring av en planlagt operasjon
 • Gi ordrer og direktiver til personell som er engasjert i fiendtlighetene
 • Aktivt bistå i elektronisk krigføring eller datanettverksangrep som angriper militære objekter eller militært personell, eller hvor intensjonen er å påføre død eller skade på sivile personer eller skade på eller ødeleggelse av sivile objekter
 • Å delta i planleggingen eller gjennomføringen av angrep
 • Delta i militær trening av personell som skal gjennomføre fiendtligheter

Eksempler på aktiviteter som normalt ikke utgjør direkte deltakelse i fiendtligheter:

 • Sivile som jobber på en ammunisjonsfabrikk
 • Sivile som gir soldater mat og husly
 • Finansiell støtte til krigsinnsatsen
 • Politiske demonstrasjoner, selv om det brukes vold
 • Sivile som stjeler våpen fra væpnede styrker for å tjene penger på dem

Det har de siste år vært stor diskusjon rundt vilkårene for at sivile skal miste sin beskyttelse på grunn av direkte deltakelse i fiendtligheter. Blant annet har Den Internasjonale Røde Kors-komiteen laget et forslag til hvordan det kan tolkes i sin "Interpretive guidance on the notion of direct participation in hostilities" fra 2009.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg