Dione, gudinne, egentlig en hunkjønnsform av Zevs, ble stundom dyrket som hans hustru og ansett som Afrodites mor. Afrodite selv kalles også Dione. Det er mange sagn om Diones herkomst. Ifølge Hesiod er hun datter av Okeanos og Thetis, og ifølge Apollodoros av Uranos og Gaia. På mynter finnes hun avbildet sittende på sin trone, med et septer i høyre hånd.