Die besetzten norwegischen Gebiete var den den tyske betegnelsen for det okkuperte Norge i tiden 1940–45. Ved Hitlers forordning 24. april 1940 ble det innsatt en Reichskommissar (rikskommissær) som skulle utøve den høyeste forvaltningsmyndigheten på det sivile område. Josef Terboven ble utnevnt til Reichskommissar. Hans forordninger ble offentliggjort i Verordnungsblatt für die besetzten norwegischen Gebiete, i alt 54 numre. Samtlige bestemmelser falt bort ved frigjøringen.