Det Norske Solistkor, norsk blandet kor. Stiftet 1949 av Knut Nystedt etter initiativ fra Norsk solistforbund; holdt sin første konsert 1951. Repertoaret omfatter større og mindre verker fra renessansen frem til vår tids musikk. Har turnert i Europa, USA og Asia. Tallrike plateinnspillinger, bl.a. med nyere, norsk musikk. Dirigent og kunstnerisk leder 1951–90 var Knut Nystedt, fra 1990 Grete Pedersen.