Dendermonde, by i Belgia, i Oost-Vlaanderen, der elven Dender munner ut i Schelde, 30 km sørvest for Antwerpen; 45 500 innbyggere (2017). Gammel handelsby. Torg med rådhus i rennesansestil. Folkloristikkarrangement («Ros Beiaard») med opptog hvert tiende år.