Den nordatlantiske strømmen, gren av Golfstrømsystemet i Nord-Atlanteren (se Golfstrømmen), går mot nord-øst i retning snittet mellom Island og Skottland. Går over i Den norske atlanterhavsstrømmen.