Decembristerne, dansk kunstnersammenslutning, stiftet 1928, den eldste etter Den Frie Udstilling og Grønningen. Navnet skyldtes at stifterne planla å stille ut hvert år i desember, noe som viste seg ugjennomførlig. Blant medlemmene, uten felles program, kan nevnes Ebba Carstensen, Kay Christensen, Povl Christensen, Søren Hjorth Nielsen, Anna Klindt-Sørensen, Henry Heerup, Palle Nielsen, Knud Nellemose og Mogens Zieler.