Grønningen, sammenslutning av danske malere, grunnlagt 1915. Kunstnernes fellespreg var tilknytningen til Henri Matisse. Den sentrale personligheten var Harald Giersing; andre fremtredende medlemmer var Olaf Rude, Edvard Weie, Oluf Hartmann og Jens Søndergaard.