Povl Christensen, dansk grafiker og maler. Han var blant annet elev av kunstakademiet i København i 1926–29 og av Aksel Jørgensen på Grafisk skole 1930–38. Han illustrerte Blichers En landsbydegns dagbog (1933) og utførte senere en rekke betydelige bokillustrasjoner, dels i xylografisk behandlede tresnitt, dels i penn eller radering. Hans koloristisk strengt beherskede malerier har gjerne en viss tyngde. Årene 1955–58 underviste han ved Kunstindustriskolen i Bergen.