Den Frie Udstilling, dansk kunstnersammenslutning, stiftet 1891, i opposisjon mot konvensjonalismen i dansk kunstliv, av J. Rohde, V. Hammershøi, J. F. Willumsen m.fl. Til dem sluttet seg Th. Philipsen, Kristian Zahrtmann, brødrene Skovgaard, A. Gottschalk, Niels Larsen Sterns o.a. Fra 1923 forestod Den Frie Udstilling Kunstnernes Efterårsudstilling.