De tretti tyranner er en betegnelse for den oligarkiske regjeringen som spartanerne innsatte i Athen etter at den peloponnesiske krigen var slutt i 404 fvt. De førte et brutalt skrekkvelde, og ble styrtet allerede året etter av Thrasybulos, som gjeninnførte den demokratiske forfatning.