Thrasybulos, gresk (athensk) feltherre og politiker. Han forsvarte demokratiet etter det oligarkiske kuppet i 411. I 403 f.Kr. styrtet han, i spissen for en liten emigranthær, «de 30 tyranner» som var innsatt av spartanerne. Han var den sentrale skikkelse i den demokratiske restaurasjon i Athen. Han ble drept i Aspendos under et felttog mot perserne.