Dagfinn Aarskog, norsk lege. Cand.med. 1956, prof. i pediatri ved Universitetet i Bergen, og avd. overlege ved Barneklinikken, Haukeland sykehus fra 1971. Dekanus ved Det medisinske fakultet 1988–93. Flere internasjonale tillitsverv. Beskrev i 1970 tilstanden som har blitt kjent som Aarskogs syndrom.