Dag Halvorsen, norsk journalist, mangeårig utenrikskorrespondent for Arbeiderbladet, senere for NRK. Han var sønn av forfatteren Gunnar Reiss-Andersen og Ida Halvorsen, var utdannet magister i polsk litteratur, var meget språkmektig. Hans område som utenrikskorrespondent var først og fremst Øst-Europa, et område han hadde omfattende kunnskaper om. Han bodde mange år i Warszawa og Wien, de siste årene i Beograd.