Columbus, navn på de elementer og aktiviteter som den europeiske romorganisasjonen ESA planla i forbindelse med den internasjonale romstasjonen Freedom. Viktigste element var Columbus Attached Laboratory, en trykkseksjon som skulle være permanent tilkoblet stasjonen.