Christophersen, norsk slekt som stammer fra tollbetjent i Brevik (senere i Porsgrunn og Tønsberg) Ole Christophersen (1794–1882). Han var far til bl.a. skipsmegler i New York Anton Severin Christophersen (1831–96), utenriksminister Wilhelm Christopher Christophersen (1832–1913), dansk generalkonsul i Montevideo Otto Thorvald Alexander Christophersen (1834–96), grosserer og fabrikkeier i Oslo Christian Eilert Rasch Christophersen (1840–1900), godseier, dansk generalkonsul samt generalkonsul og chargé d'affaires for Russland i Buenos Aires Peder («Don Pedro») Christophersen (1845–1930) og norsk minister i Argentina, Uruguay og Paraguay Søren Andreas (Andrées) Christophersen (1849–1933). C. E. R. Christophersen var farfar til botanikeren og geografen Erling Christophersen (1898–1994). O. T. A. Christophersen var far til maleren og arkitekten Alejandro Christophersen (1866–1946).