Chlodwig Hohenlohe, tysk politiker. Medlem av det bayerske kammer 1846; gikk etter hvert inn for tysk enhet under Preussen. Bayersk statsminister 1866–70. Medstifter av det liberale riksparti, og 1871 valgt inn i den tyske riksdag der han snart ble visepresident. Sendemann i Paris 1874–85, stattholder i Alsace-Lorraine 1885–94. Rikskansler og prøyssisk statsminister 1894–1900.