Charlotte Dorothea Biehl, dansk forfatter, dyrket sjangere som nordisk litteratur hittil ikke hadde benyttet: den følsomme komedie, som hun dels oversatte og dels brukte selv, og den følsomme roman, som hun etterlignet med flerbindsverker i richardsonsk brevstil. Dessuten utførte hun en fortrinnlig oversettelse av Don Quixote (1776–77). Hennes Historiske breve, utgitt av L. Bobé 1901 og 1909, er interessante og intime skildringer fra de dansk-norske enevoldskongers hoff. Hennes selvbiografi foreligger også ved L. Bobé (1909).