Ceavccageadgi, rikt fornminneområde på nordsiden av Varangerfjorden i Nesseby kommune, Finnmark, se Mortensnes.