Seres, «silkefolkene», romernes navn på et folk i det østlige Asia, trolig kineserne. Navnet ble først brukt av forfattere på Augustus' tid, og fra keisertiden finnes det beretninger om sererne og deres land. Disse opplysningene skyldes særlig handelen, som dels gikk sjøveien, dels med karavaner gjennom Sentral-Asia.