Caspar Skildrer, norsk maler, innvandret fra Helsingør til Bergen senest i 1669 og fikk borgerskap der i 1684. Han utførte en rekke dekorative arbeider i vestnorske kirker, blant annet i Strandebarm og Førde. Han malte epitafier og portretter, blant annet visstnok portrett av Inger Krog (ca. 1681), nå i Norsk Folkemuseum, som med sin lett stiliserte eleganse og de fint utarbeidede draktdetaljer er betegnende for hans figurstil.