Carl Westman, svensk arkitekt, en typisk representant for den svenske nasjonalromantiske retningen omkring 1900. Kraftige materialer og tunge massevirkninger kjennetegner hans Stockholms rådhus (1909–15). Fra 1916 var han arkitekt i helsedirektoratet, hvor han fikk stor innflytelse på sykehusbyggingen, bl.a. Karolinska sjukhuset i Stockholm.