Carl Gustaf Rehnskiöld, svensk adelsmann og offiser. Under Den store nordiske krig var han en av Karl 12s mest fremtredende generaler, deltok i angrepet på Danmark 1700, ledet deretter sammen med kongen unnsetningshæren til Narva samme år, utmerket seg i de følgende år som en av den seierrike svenske hærs dyktigste strateger, bl.a. i slaget ved Fraustadt 1706. Ble tatt til fange av russerne etter slaget ved Poltava (1709). Kom tilbake til Sverige 1718, deltok i Karl 12s annet angrep på Norge.