David von Krafft, født i Hamburg, svensk maler. Kom 1675 til Stockholm som elev av sin morbror David Ehrenstrahl, reiste 1684–96 i Danmark, Tyskland, Italia (sju år) og Frankrike, og etterfulgte 1698 Ehrenstrahl som hoffmaler. Hans aristokratiske portrettkunst ble med årene mer djervt karakteriserende, tonen mørkere, koloritten mer asketisk. Særlig kjent for sine mange portretter av Karl 12 og hans offiserer.