Carl Friedrich Wilhelm Claus, tysk zoolog. Kaltes 1873 til professor i zoologi og sammenlignende anatomi ved universitetet i Wien, og til leder av den biologiske stasjon i Trieste. Særlig bør fremheves hans undersøkelser over krepsdyrene, og hans berømte lærebok i zoologi som etter hans død ble redigert av Karl Grobben og senere i Alfred Kühns bearbeidelse, er kommet i mange opplag. Claus var en av utviklingslærens ivrigste forkjempere, men sluttet seg nærmest til J.-B. Lamarck.