Carl Cronstedt, svensk offiser. Deltok i Karl 12s russiske felttog, bidrog som artilleriekspert vesentlig til seirene ved Helsingborg 1710 og Gadebusch 1712. Generalmajor 1715, sjef for artilleriet 1716 og generalløytnant 1720. 1739 kommanderende general i Finland og fra 1740 president i det svenske krigskollegium.