Cabinet noir, hemmelig kontor som Ludvig 14 lot opprette for å åpne brev og skaffe regjeringen politiske opplysninger. Uttrykket har siden vært brukt om tilsvarende institusjoner og fremgangsmåter i andre land.