César Estrada Chávez, amerikansk fagforeningsleder. Chávez startet i 1962 sin kamp for å fagorganisere USAs landbruksarbeidere og gikk særlig inn for å bedre de meksikanske sesongarbeidernes kår i California. I 1965 organiserte han streiken mot drueprodusentene, og fra 1968 en landsomfattende forbrukerboikott, som fikk støtte av AFL–CIO og oppslutning også blant forbrukere i drueimporterende land. Kampen, som ble ført med ikke-voldelige midler etter mønster av Gandhi og Luther King, resulterte i at arbeidernes krav ble imøtekommet 1970. 1971 startet Chávez United Farm Workers of America (UFW).