I Det tyske rike 1871–1918 representasjon for forbundsstatenes regjeringer. Bundesrat var ikke noen parlamentarisk forsamling og heller ikke et statsoverhodes råd, men var selv en del av regjeringsmakten, selvstendig ved siden av riksdag og keiser.