Brårud, tettsted i Nes kommune, Akershus, på vestsiden av Vorma, midtveis mellom Årnes og Eidsvoll. Boligfelt.