Bountyøyene, Bounty Islands, øygruppe i Stillehavet, tilhørende New Zealand, 670 km sørøst for Sørøya. Består av 13 ubebodde småøyer på til sammen 1,3 km2. Stor bestand av sjøfugl, spesielt pingviner. Oppdaget 1788 av William BlighBounty.