Botswana har ingen omfattende skriftlig litteratur. Det finnes en betydelig muntlig dikterisk tradisjon som til en viss grad er blitt samlet, og som også har fått nedslag i noen bøker skrevet på tswana. De to mest kjente forfatterne er Michael Ontepetse Seboni (f. 1912), som skrev dikt, og Leetile Disang Raditladi (1910-71), som publiserte to historiske dramaer og en diktsamling. Den mest kjente forfatteren med tilknytning til Botswana er Bessie Head, som ble født i Sør-Afrika men som flyttet til Botswana i 1963 og skrev sine viktigste bøker der.