USA, grensestater mellom nord og sør, i tiden før den nordamerikanske borgerkrig navn på de nordlige slavestater Delaware, Maryland, Kentucky, Missouri og Virginia. Etter at deres meglingsforsøk var mislykket, sluttet de seg alle, unntatt Virginia, til nordstatene under borgerkrigen. Virginia ble delt i to, idet den vestlige del sluttet seg til nordstatene, som West Virginia (1863).