Blaga Dimitrova, bulgarsk forfatter. Mange av romanene hennes, f.eks. Omvei (1967), Lavine (1971) og Ansikt (1981), utmerker seg ved en nyskapende fortellerstil. Hennes lyrikk er dominert av sentrallyriske og eksistensielle problemstillinger. Skuespillet Dr. Faustina er oppført på Det Norske Teatret. Blaga Dimitrova var visepresident i Bulgaria 1992–93.