Sisovatnet, innsjø sørøst i Sørfold kommune, Nordland. Regulert (671–615 moh.). Før reguleringen 650 moh., 11,9 km2. Fallet fra Sisovatnet og ned til Straumvatnet (6 moh.) utnyttes i Siso kraftstasjon. Sisovatnets naturlige avløp er Fagerbakkelva vestover, senere nordover via Øvervatnet (12 moh.) og Andkjelvatnet (10 moh.) til Tørrfjorden, arm av Sørfolda.