Straumen, tettsted og administrasjonssenter i Sørfold kommune, Nordland, på eidet mellom Straumvatnet (6 moh.) og botnen av Sørfolda. E 6 går på bro over Sørfoldbukta utenfor tettstedet. På Valljord like utenfor Sørfoldbukta ligger Salten Verk (Elkem Salten).