Bharrat Jagdeo, guyansk økonom og politiker (PPP, People's Progressive Party). Master of Science i økonomi fra Universitetet i Moskva 1990. Har vært knyttet til flere bank- og finansinstiusjoner, har bl.a. Guyanas representant i Det internasjonale valutafond IMF og Verdensbanken. Finansminister 1995–99, Guyanas president fra 1999.