Bertha Ræstad, født i Oslo, norsk skuespiller, søster av A. C. Ræstad. Debuterte 1906 på Fahlstrøms Theater og ledet 1912 sitt eget teater på Tivoli, hvor hun bl.a. spilte Strindbergs Frøken Julie. Deretter var hun ved Centralteatret, ved Det Nye Teater 1929–36, og på Nationaltheatret 1922–27 og 1936–40, der hun bl.a. spilte Katharina i Troll kan temmes og Dordi i Kincks Driftekaren. Hun trakk seg tilbake fra scenen 1940.