Bank i bordet!, talemåte idet man banker på noe av tre, når man selv eller en annen er blitt omtalt som heldig. Ifølge eldre overtro for å motvirke at onde makter hevner seg på den heldige. Engelsk «touch wood!» (rør ved tre!) er en mer opprinnelig form; treet skulle symbolisere Kristi kors, kirkeinventar el.l. som man stilte seg under beskyttelse av.