Sverige, slette i Västergötland, mellom Skara og Skövde, kjent i den nordiske middelalders historie på grunn av borgen som ligger der, og som 1469 ble ødelagt av Västergötlands bønder under en oppstand mot Christian 1. Inntil 1916 ble moen brukt som ekserserplass; under den annen verdenskrig som forlegning for en del av de norske polititroppene i Sverige.