Av skade blir man klok, eller «klok av skade»: ordspråk som i sin nåværende form trolig er en forenkling av det latinske Felix, quem faciunt aliena pericula cautum, Lykkelig den som blir forsiktig av andres skader; en kombinasjon av sitater fra Publilius Syrus, Terentius og Plautus. En lignende sentens finnes også i Sólarljóð.