Ataulf, vestgotisk konge, etterfulgte 410 sin svoger Alarik. Førte 412 goterne inn i Gallia; giftet seg med keiser Honorius' søster Galla Placidia. Drog siden inn i Nord-Spania, myrdet i Barcelona 415.