Arnhem Land, stor halvøy på nordsiden av Australia, vest for Gulf of Carpentaria; ca. 80 000 km2. Kysten er innskåret av mange bukter. Reservat for urbefolkningen. Uran- og bauxittutvinning.