Armfelt, svensk-finsk adelsslekt, nedstammer fra bonden Lars Eriksson på Frösön i Jämtland; hans sønn Erik Larsson ble adlet i 1648 med navnet Armfelt. Dennes sønnesønn, feltherren Carl Gustaf Armfelt (1666–1736) fikk svensk friherretittel i 1731, og hans sønnesønns sønn, Gustav 3s yndling og senere russisk generalguvernør i Finland Gustaf Mauritz Armfelt (1757–1814) fikk finsk grevetittel i 1812. Slekten eide storgodset Åminne i Finland. Den grevelige slekten lever fortsatt i Finland, den friherrelige og den adelige slekten i Sverige.