Apostolisk prefektur, katolsk misjonsområde, svarer til et bispedømme og ledes av en apostolisk prefekt.