Andrew Bonar Law, britisk politiker (konservativ), statsminister 1922–23. Fra 1900 medlem av Underhuset. Partiets leder 1911 etter Arthur James Balfour. Var med både i Asquiths og Lloyd Georges regjeringer 1915–18; januar 1919 lordseglbevarer; 28. juni 1919 medunderskriver av Versaillestraktaten. Trådte mars 1921 ut av ministeriet på grunn av svekket helse. I en tale 1922 gikk han imot en ny koalisjonsregjering under Lloyd George, og fremkalte dennes fall. Han vant valget samme høst og ble statsminister, men gikk av året etter på grunn av sykdom.