Anders Bergius, svensk maler, virket til 1767 i Göteborg, hvor han blant annet malte portretter på glass. Etter et opphold i København kom han i 1773 til Norge og malte her først en lang rekke portretter i Bergen, men han besøkte også Trondheim (1776–78) og Oslo. Antagelig i 1780 drog han tilbake til København, hvor han døde. Hans portrettkunst er lys og elskverdig, nokså sterkt preget av manér og ikke psykologisk dyptgående, men i hans beste arbeider finnes atskillig av rokokkoens dekorative festivitas.