Amalasunta, datter av østgoterkongen Theoderik. Etter hans død 526 styrte hun riket som formynder for sønnen, og la vekt på et godt forhold til det bysantinske rike; dette skal være en av grunnene til at misnøyde gotere, ledet av hennes fetter og medregent, Theodahad, lot henne myrde 535.