Alişar Hüyük, arkeologisk funnsted i østlige Tyrkia, 80 km s.ø. for Bogazköy. Delvis utgravd av amerikanske arkeologer 1927–32. Kulturlagene har en tykkelse av opptil 28 m og har gitt et rikt og viktig arkeologisk materiale. De eldste lagene, fra ca. 3000 f.Kr., tilhører en tidlig metallkultur. På slutten av 2000-tallet og under det eldre hettitterrike hadde byen en blomstringsperiode, deretter har den delvis ligget øde inntil den under frygisk tid, etter 1200 f.Kr., igjen synes å ha spilt en viktigere rolle.